Tham gia cuộc thi tiết đọc thư viện cấp Tỉnh năm học 2017-2018

Trường Tiểu học số 2 Mỹ Lợi tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018. Cô Đặng Thị Thu Trang tham gia cuộc thi tiết đọc thư viện cấp Tỉnh năm học 2017-2018 đạt giải nhì cấp Tỉnh.

Bài viết liên quan