LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Sáng ngày 25/5/2018, trường Tiểu học số 2 Mỹ Lợi đã tổ chức thành công buổi tổng kết năm học và tuyên dương những em đã đạt thành tích cao trong năm học. Chúc các em học ngoàn hơn nữa và đạt thành tích cao trong các năm học tiếp theo.

 

 

 

Phát thưởng khối 2

image(6).png

Khối 4

image(7).png

Content

 

Bài viết liên quan