Tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2018-2019

Tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2018-2019, trường có 2 giáo viên tham gia đạt giải nhì và giải ba.